RESCUE HOUSE

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE
– stworzenie specjalistycznego kursu z pierwszej pomocy
– stworzenie prezentacji multimedialnych oraz materiałów dydaktycznych (podręcznik kursanta, podręcznik instruktora),
– tworzenie materiałów marketingowych i promocyjnych

Jeśli chcesz, mogę napisać coś także dla Ciebie. Skontaktuj się ze mną – ustalimy szczegóły.